Jessica Bedroom Set

Jessica Bedroom Set

ชุดห้องนอน Jessica สไตล์ Modern Luxury Collection ภายใต้แบรนด์ Exclusive Grand

สี
ขนาด
ตู้เสื้อผ้า
จำนวนชิ้น
 • ภายในชุด 5 ชิ้นประกอบด้วย

  เตียง          : GB-5157 หรือ B-6157
  โต๊ะแป้ง     : GD-1207
  ตู้เสื้อผ้า     : GC-2401A หรือ GC-2401
  ตู้ข้างเตียง : GN-403 จำนวน 2 ชิ้น
   

 • ภายในชุด 3 ชิ้นประกอบด้วย

  เตียง          : GB-5157 หรือ B-6157
  โต๊ะแป้ง     : GD-1207
  ตู้เสื้อผ้า     : GC-2401A  หรือ GC-2401

 • บานพับ

  Soft Close

 • กระจก

  กระจกใส , กระจกเงาทอง , กระจกเงา

 • รางลิ้นชัก

  รางลูกปืน

 • หน้าบาน

  คิ้วอลูมิเนียมสีทอง , เฟรมอลูมิเนียมสีทอง

0

สินค้าคล้ายกัน

NEW!!!

GB-5157 , GB-6157

NEW!!!

GC-2401 A,B

NEW!!!

GC-2008

NEW!!!

GN-403

NEW!!!

GD-1207

*ขอขอบคุณ ภาพบางส่วน จาก Think of Living

Woodtech Furnish Co .,Ltd.